Burs

 

BAŞVURMADAN ÖNCE YÖNETMELİĞİ DİKKATLİCE OKUMANIZI ÖNERİRİZ…

YÖNETMELİĞE AYKIRI HERHANGİ BİR DURUMDA TARAFINIZA BİLDİRİM YAPILMADAN DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULACAKSINIZ!

 

BAŞVURU YÖNETMELİĞİ 

1.1 Amaç: Bu yönetmeliğin amacı Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin maddi durumu yetersiz yüksek lisans ve doktora yapacak olan genç kızlara sağlayacağı desteğin başvuru koşullarını belirlemektir.

2.1 İçerik: Destek içeriği, Başvuru koşulları, Değerlendirme kriterleri, Taahhüt ve başvuru formu,

3.1 Sorumlular: Yönetim Kurul Başkanı, Yönetim Kurul Üyeleri, Başvuru sahibi

4.1 Neyad tarafından sağlanacak destekler; başvurulan dönemin kapsamında, yüksek lisans ya da doktora harç bedelleri, yurt destek parası ve aylık burs (….. TL) sağlanımı. Başvuruların 30 Eylül tarihine kadar yapılması gerekmektedir, aksi halde değerlendirilmeyecektir.

5.1 Başvuru Koşulları

Burs almak isteyen üniversite öğrencilerinin bizzat kendileri, dernek web sayfasından başvuru yaparlar ya da referans yoluyla dernek web sayfasından indirecekleri burs talep formunu doldurarak başvurularını iletirler. Başvurular yönetim kurulu tarafından aşağıdaki maddeler doğrultusunda değerlendirilir;

5.2 BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak.
 • Maddi imkanları yetersiz olmak
 • Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları, (öncelikli)
 • Eski bursiyerler
 • Anne ve/ veya babasının yokluğu, (öncelikli)
 • Zihinsel veya bedensel engelliler, (öncelikli)
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
 • Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
 • Devlet Üniversitelerine kabul almış olanlar (Yurt içi bursları için)
 • Üniversitelerin belirtilen fakültelerinde öğrenci veya mezun olmak;

* Tıp Fakültesi

* Hukuk Fakültesi

* Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

* İlahiyat Fakültesi

* Sosyal Bilimler Fakültesi

* Eczacılık Fakültesi

5.3 ADAY OLAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,                            başvuru yapamaz.

 

5.4 Yönetim kurulu değerlendirmesinden sonra uygun bulunan adaylar mülakata çağrılır.

* Mülakata çağırılan öğrencilerimizin dernek merkezimizden kendisinin hazır bulunabilmesi gerekmektedir.

Mülakat için temin edilmesi gereken belgeler (YENİ BURSİYERLER İÇİN)

 • Taahhütname
 • 1 adet fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
 • Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
 • Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)
 • Transkript (Not ortalamasını gösteren belge.)
 • Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
 • Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.
 • Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
 • Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi
 • Kiracı iseniz (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kira kontrat fotokopisi
 • Eviniz var ve bu eve ait kredi kullanmış iseniz kredi kullandığınız bankadan (Anne, babanızın ya da sizin adınıza tahsis olmuş) kredi izleme ve ödeme planı
 • Anne veya Babanın işsiz olması durumunda SGK’ya ya da Ticaret Odasına kayıtlı olmadığına dair belge

 

Mülakat sonrasında destek hakeden öğrencinin ilgili eğitim yılı için desteği sağlanır. Yeni eğitim yılı için tekrar başvurusunu ekli dokümanlarla birlikte derneğe ulaştırır.

 • Taahhütname
 • Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
 • Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
 • Transkript (Not ortalamasını gösteren belge.)

 

*Referans bildirmek zorunludur, referansı olmayan öğrencilerimizin burs başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6.1 BURSUN ÖDENMESİ

Burslar genellikle, (1 Kasım- 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

Ödemeler öğrenci tarafından belirtilen hesaba havale olarak yapılır.

 

7.1 TAAHHÜTNAME

Neyad Derneği’nden, dernek burs verme yönetmeliğine uygun olarak aldığım/alacağım bursun iş bu taahhütnamede aşağıda belirtilen koşullarla bana verilmekte olduğunu kabul ederek;

Neyad’ın web sitesi üzerinden doldurduğum burs başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi verdiğim anlaşıldığı takdirde, bursun kesilmesini ve verilen bursları faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi;

Gerek öğrenim kurumunda ve gerekse öğrenim kurumu dışında herhangi bir şekilde irticai faaliyete sempatizan olarak dahi destek vermeyeceğimi, hiçbir aşırı ve bölücü görüş ve gruplara ilgi duyup sempatizan olmayacağımı;

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünü her yerde savunacağımı ve bunları yıpratacak hiçbir faaliyet içinde olmayacağım gibi bu yöndeki görüşlere sempati duymayacağımı;

Eğitim hayatım boyunca veya sonrasında, dernek tarafından düzenlenecek her türlü sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılmaya çalışacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıca; öğrenimimi tamamlayıp, hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederim.

Adı Soyadı:

İmza:

 

8.1 Başvuru Formu

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

NOT: Eksiksiz doldurduğunuz başvuru formunuzla birlikte, detaylı özgeçmişinizi ve son döneme ait transkriptinizi bilgi@neyad.org ‘a e posta ile gönderiniz.

© NEYAD 2017 • Tasarım & Kodlama: Özkan Öner