TIP TARİHİ KÜLTÜR AKADEMİSİ

HİBE VEREN KURUM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

PROJENİN AMACI: ''TIP Tarihi Kültür Akademisi'' projesi ile hekim adayı olan ve eğitimine başlayacak tıp öğrencilerinin ; Tıbbın Değerleri , Tıbbi deontolojinin tanımı ve tıp eğitimindeki yeri, Etik ilkeler , Hekimin erdemleri , Hekimlik yemini , Hekim-hasta iletişimi , Tıp Müzeleri , Gerçeğin söylenmesi ve etkili yöntemler , Klinikte etik karar verme süreçleri , Klinikte karşılaşılan etik ikilemler , Tıpta adalet: kıt kaynakların adil paylaşımı (Organ aktarımları) , Hekim ve hasta hakları konularında bilincinin arttırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğimiz tarafından ''TIP Tarihi Kültür Akademisi'' projesi ülkemizin başta İstanbul’da tıp eğitimini tercih edecek üniversite aday ve tıp eğitimine devam eden 1. / 2. Sınıf öğrencilerinin proje kapsamında uygulanacak 4 eğitim modülü ile Tıp Tarihi konusunda gelişimleri ve deneyimleri geliştirilecektir. Uygulanacak teorik , video anlatımlı ve tıp tarihi konusunda resim sergisi ödevlerinin yanında hedef kitlenin Tıp Tarihi müzesi gezisi ile bilgi ve becerilerinin gelişimi desteklenecektir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

• İstanbul’da tıp öğrencisi adayı ve tıp fakültesi 1. Ve 2. Sınıfta okuyan 30 genç, • İstanbul’da lise eğitiminin son sınıfında okuyan ve tıp fakültesi adayı 20 genç,
• Tıp Fakültesi Uzmanları, Akademisyenleri,
• Tıp tarihçileri,

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD); ''TIP Tarihi Kültür Akademisi'' projesinin uygulanmasında dernek merkezi ve dernek teknik altyapısı ile faaliyetlerin aktif uygulanmasını destekleyecektir.

GELİŞTİRİLECEK BECERİLER:

• Etik vaka örneği ile sorun çözümlemeye yönelik grup çalışması yapılacaktır. Etik vaka örnekleri Etik-Drama şeklinde öğrenciler tarafından canlandırılacak ve tartışılacaktır. Her bir kuramsal konu etik vaka tartışması içinde uygulanarak, öğrenciye etik karar verme süreci deneyimi kazandırılacaktır.

• Öğrencilerin Hastane Etik Kurulu veya Araştırma Etik Kurulu'na katılması için olanak verilerek, vakanın etik açıdan değerlendirmesi ve etik karar verme becerisi kazanmasına imkân sağlanacaktır.

• İlgili konuları tartışan film ve tiyatro gösterimleri yapılacak ve bu gösterimden sonra da tartışma ve paylaşım ortamları yaratılacaktır.

TIP TARİHİ KÜLTÜR AKADEMİSİ