TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN EĞİTİMİ VE GELECEĞİ

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN EĞİTİMİ VE GELECEĞİ PROJESİ

HİBE VEREN KURUM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

PROJENİN AMACI: Türkiye tarihi ve kültürel eserler bakımından zengin bir ülkedir. Fakat bu kültürün korunması ve gerekli değerin görünmesi açısından yetersiz kalınmaktadır. Türkiye gibi çok medeniyetin üstüne kurulmuş ve o medeniyetten kalan çok değerli eserlere sahip bir ülkede kültür turizmin ve gençlerin kültür bilinci arttırmak amaçlı gençlere faaliyet ve eğitimler düzenlemek projenin temel amacıdır.

HEDEF KİTLE: Proje kapsamında liselere verilecek seminerlerde lise öğrencileri, resim sergisine katılacak faaliyetlerde 30 yaş altı gençler, çalıştaya katılacak üniversite öğrencileri, STK Üyeleri, ilgili bakanlıklarda çalışan bürokrat ve danışmanlar, akademisyenler, ve yerel basında yer alan tüm aktörler projede görev alacaktır.

ETKİNLİKLER

1. 8 Adet Seminer ( Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ikişer tane olmak üzere toplam 8 farklı ortaokul veya lisede ‘Ülkemizdeki Dünya Kültürel Mirasının Önemi’ başlıklı seminer düzenlenmiştir.)
2. 6 Adet Gezi (150 öğrencinin katılımıyla; Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Boğaz Turu, Rumeli Hisarı ve Dolmabahçe Sarayı olmak üzere 6 adet tarihi ve kültürel gezi düzenlenmiştir.)
3. Resim Yarışması (500 Gencin katılımıyla kültürel ve tarihi eserlere verilen zararlara dikkat çekmek ve bu eserlerin korunmasının öneminin altını çizmek adına bir resim yarışması düzenlenecektir.)
4. Çalıştay (100 Gencin katılımıyla düzenlenecek çalışta ile aile eğitiminde tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının önemi üzerine tartışma imkanı sağlanmıştır.)
5. Resim Sergisi ve Kapanış Toplantısı (Kapanış toplantısı resim sergisi ile tamamlanacaktır. Katılımcı olarak ulusal ve yerel basın başta olmak üzere tüm paydaşlar olan gençler, bakanlık yöneticileri ve bürokratlar davet edilecektir. Çalıştay çıktısı olan raporun yayınlanacağı ve resim yarışması ödüllerin verileceği gecede proje sonuçları yaygınlaştırılacaktır.)

 

GERÇEKLEŞEN SEMİNERLER: Ortaokul ve liselerde ‘Ülkemizdeki Dünya Kültürel Mirasının Önemi’ başlıklı 8 adet seminer düzenlenmiştir.

1- 10.10.2019 tarihinde Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
2- 07.11.2019 tarihinde Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
3- 03.12.2019 tarihinde Aksoy İmam Hatip Ortaokulu
4- 12.12.2019 tarihinde Toki Avrupa Konutları Ortaokulu
5- 20.12.2019 tarihinde Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi
6- 24.12.2019 tarihinde Neyyir Turan İmam Hatip Ortaokulu
7- 14.01.2020 tarihinde Çağla Koleji
8- 10.02.2020 tarihinde Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

 

GERÇEKLEŞEN GEZİLER: Lise öğrencileriyle Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi’ne 6 adet gezi düzenlenmiştir.

Okul: Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
• 19.10.2019 tarihinde Türk ve İslam Eserleri Müzesi
• 19.10.2019 tarihinde Topkapı Sarayı Müzesi
• 19.10.2019 tarihinde Ayasofya Müzesi

 

Okul: Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
• 07.12.2019 tarihinde Türk ve İslam Eserleri Müzesi
• 07.12.2019 tarihinde Topkapı Sarayı Müzesi
• 07.12.2019 tarihinde Ayasofya Müzesi

 

FOTOĞRAF YARIŞMASI VE SERGİ: 20.10.2019-02.02.2020 tarihleri arasında ‘Bu Miras Bizim Fotoğraf Yarışması’ düzenlendi. Seçilen 30 fotoğraf proje kapanış günü Lazzoni Hotel, Sütlüce’de sergilendi.

ÇALIŞTAY: 15-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Lazzoni Hotel, Sütlüce’de 100 kişilik çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştay konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1.Doğal Mirasın Değeri: Koruma ve Denetim Konu Moderatörü: Prof. Dr. Ünal Akkemik
2.Aile ve Kültür İlişkisi: Koruma ve Değişim Konu Moderatörü: Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu
3.Kültür ve Eğitimin Önemi: Uygulama Metodları ve Yenilik Konu Moderatörü: Yazar Sevda Türküsev
4.Kültürel Mirasın Miras Bırakılması İçin Siyaset: Kültürel Miras ve Siyaset İlişkisi Konu Moderatörü: Milletvekili Canan Kalsın
5.Demografinin Kültüre Etkisi Konu Moderatörü: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu
6.Kültür ve Ekonomi: Kültür Ekonomisi ile Kalkınma Konu Moderatörü: Prof Dr.Recep Bozdoğan
7.Mimari ve Kültür: Doğru Restorasyon ve Miras Konu Moderatörü: Yüksek Mimar: Hale Demirgülle İş
8.Kültür Eksenimizde Edebiyat, Tarih ve Musıki Konu Moderatörü: 1- Prof. Dr. Ali Satan 2- Dr. Fatma Adile Başer
9.STK'ların Kültürel Mirası Korumaya Katkısı Konu Moderatörü: İkadder Başkanı Funda Akyol Programın 2. Günü ‘Milli Kültürümüzün Oluşum Süreci’ başlıklı açık oturum düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü Banu Karakuş’un yaptığı oturumda İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz Kültürel Eserlerin Muhafazası ve Dünyaya Tanıtılması. Dr. Öğr. Üyesi Osman Sezgin Eğitimde Kültürün Gelecek Nesillere Aktarılması konularıyla konuşmacı olmuşlardır.16 Ocak 2020 tarihinde 150 kişinin katıldığı kapanış toplantısı düzenlenmiştir.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN EĞİTİMİ VE GELECEĞİ