KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

NEYAD KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HİBE VEREN KURUM : GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI

PROJENİN AMACI: Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği nezdinde geliştirilen ''Neyad Kadın Girişimciliği ve Finansal Sürdürülebilirlik'' projesinin temel amacı , Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin Üsküdar Belediyesi , İstanbul Medipol Üniversitesi ile kurulacak ön girişimcilik eğitimleri ile İstanbul ’un küresel değer zincirinde üst sıralarda yer almasına katkıda bulunmak, hem İstanbul ve çevresinde, hem global pazarda hem de Türkiye’nin dezavantajlı bölgeleri ile coğrafi olarak ülkemizin yakındaki ülkelerde yer alan, yüksek katma değerli ürün ve hizmet öneren girişimlerin desteklenmesini sağlamak ve iş fikirlerinin eğitim ve mentorlük hizmetleri ile desteklenerek uluslararası pazara sunulmasına fırsat vermek ile ilgili faaliyetleri desteklenecektir.

Projenin genel hedefi; Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği mentor ekosisteminde kayıtlı olan akademisyenler, öğrencileri, başta olmak üzere, ülkemizdeki dezavantajlı bölgeler bulunan tüm girişimcilere var olan iş fikirlerinin şirket kurma yoluyla ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini verecek girişimcilik ekosisteminin temeli kurulacaktır.

 Proje Türkiye’de ilklerden biri olup, girişimcilik ekosistemine yeni ve farklı bir değer önerisi getirmeyi hedeflemektedir. Projenin çıktısı girişimcilik merkezi, dezavantajlı bölgelerde eğitim gören girişimcilerin de ilk kez aktif olarak katılım sağlayacağı bir merkez olacaktır. Kurulacak merkez İstanbul ve Türkiye genelindeki girişimcilere özel olarak hazırlanmış̧ içerik ve destek faaliyetleri ile, globalleşme ve ölçeklenerek büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

1. Neyad, Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi ekosisteminde kayıtlı olan akademisyenlerin , öğrencilerin ve iş yaşamında lider konumunda görev alan yatırımcıların , liderlerin ortak paydada buluşabilecekleri girişimcilik ekosistemi kurulacaktır.
2. Büyükşehirlerdeki gençlerin Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerindeki üniversite gençleri ile etkileşimleri sağlanarak onların girişimcilik ekosisteminde aktif katılımları desteklenecektir.
3. Girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve yol göstermek üzere girişimcilik konusunda bilgili, liderlik ve girişimcilik deneyimi olan kişilerden mentör havuzu oluşturulacaktır.
4. Kadın girişimcilerin finansal okuryazarlıkta uzmanlaşarak kendi şirketlerinin nakit akım , şirket değerleme ve mali tablolarının iyi okunması konusunda uzmanlaşmaları sağlanacaktır.
5. Kadın girişimcilerin bütçe hazırlama ve bütçe gerçekleşme dönemlerine uygun Q1,Q2,Q3 ve Q4 olarak bütçe gerçekleşme tablolarının revize edilebilecekleri yetkinlikleri sağlanacaktır.
6. Kadın Girişimcilere Kişisel Gelişim, Etkili Sunum ve iletişim becerileri, pazarlama, destek hizmetleri, risk planlama, iş planı ve iş geliştirme başta olmak üzere eğitim programı oluşturulacak ve uygulanacaktır.
7. Kadın Girişimcilerin Proje hazırlama ve hibe programları hakkında farkındalıkları geliştirilerektir.
8. Kadın girişimcilerin finansal verileri okuma , analiz , bütçe , şirket değerleme ve mali uzmanlıklarında şirketlerini sürdürülebilirlik yapıda yürütebilme becerileri geliştirilecektir.
9. Proje ekosistemine dahil olan gençler ile mentorların ve danışmanların sürekli etkileşim içinde olacağı bir ekosistem kurulacaktır.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK